“Radiografía de la gestión de recursos humanos en los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes”
Elaborado por Concepción Campos, Javier Ferreira, Miguel Ángel Santirso y Alberto Vaquero

O 18 de decembro no Centro Social Abanca, A Red Localis, Rede de Administración Local de Galicia presentou o seu oitavo documento titulado “Radiografía de la gestión de recursos humanos en los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes: condicionamientos previos y propuestos de solución”. Os autores, Concepción Campos Acuña, Antonio Javier Ferreira Fernández, Miguel Ángel Santirso Fernández e Alberto Vaquero García abordarán a situación da xestión dos recursos humanos nos concellos de menos de 50.000 habitantes.
Neste documento é posible sinalar algunhas características que permiten unha aproximación á realidade municipal en materia de persoal e atendendo ao anterior, os autores plantexan un conxunto de recomendacións.

 Ver documento PDF