A raíz dos datos recopilados no Observatorio Municipal Galego, a Red Localis redacta notas nas que analiza, dende un punto de vista económico e fiscal, o estado do mundo local en Galicia.