A partir do establecido no acordo de colaboración entre a Deputación Provincial de Ourense e GEN+, unha das liñas de actuación para 2017 vai ser a creación de primeiro observatorio municipal da Comunidade Autónoma de Galicia.

Dado que unha das liñas de traballo da Red Localis son as cuestións orzamentarias e fiscais do municipalismo galego, e posto que na actualidade hai unha escaseza de base de datos e traballos nestes dous elementos, este observatorio municipal centrará as súas actividades en cuestións de natureza económica, en especial de contidos orzamentarios e tributarios, tanto no que se refire á construción da base de datos como a elaboración das notas de investigación.

O obxectivo deste observatorio será dispoñer de información para cada un dos 313 concellos de Galicia sobre datos básicos do concello, orzamentos e información tributaria.

A partir da información recompilada neste observatorio poderanse elaborar indicadores orzamentarios e fiscais que posibiliten un exercicio de comparación intermunicipal.

Para a elaboración deste observatorio utilizarase información do Ministerio de Hacienda y Función Pública, Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e dos propios concellos ourensáns. A base de datos do observatorio será de acceso libre a través da web.

Ademais, realizaranse documentos públicos sobre a situación orzamentaria, financeira e fiscal dos municipios en Galicia, co obxectivo de coñecer a realidade municipal galega, que posibiliten a toma de decisións económicas para mellorar a capacidade orzamentaria e fiscal dos municipios en Galicia.